Schooljaar ’21-’22: Infobrochure (schoolreglement), brief begin schooljaar per campus, belangrijke data…

 1. Infobrochure
 2. Bijlage 1: Personeel.
 3. Bijlage 2: brief begin schooljaar KS MUS
 4. Bijlage 2: brief begin schooljaar KS JEF
 5. Bijlage 2: brief begin schooljaar LS JEF
 6. Bijlage 2: brief begin schooljaar LS MOL
 7. Bijlage 3: belangrijke data KS
 8. Bijlage 3: belangrijke data LS
 9. Bijlage 4: inschrijvingsmodaliteit en capaciteitsbepaling
 10. Bijlage 5: bijdrageregeling (maximumfactuur)
 11. Bijlage 6: medicatie
 12. Bijlage 7: overzicht wijzigingen schoolreglement
 13. Bijlage 8: akkoordverklaring
 14. Clb
 15. Zorgvisie
 16. Afwezigheidsbriefje
 17. Toestemming alleen overhuis
 18. Toelating aan minderjarig persoon voor afhaling
 19. Infobrief luizen
 20. Anti-pest beleid