Schooljaar ’21-’22: Infobrochure (schoolreglement), brief begin schooljaar per campus, belangrijke data…

 1. Infobrochure
 2. Bijlage 1: Personeel.
 3. Bijlage 2: brief begin schooljaar KS MUS
 4. Bijlage 2: brief begin schooljaar KS JEF
 5. Bijlage 2: brief begin schooljaar LS JEF
 6. Bijlage 2: brief begin schooljaar LS MOL
 7. Bijlage 3: belangrijke data KS
 8. Bijlage 3: belangrijke data LS
 9. Bijlage 4: bijdrageregeling (maximumfactuur)
 10. Bijlage 5: medicatie
 11. Bijlage 6: overzicht wijzigingen schoolreglement
 12. Bijlage 7: akkoordverklaring
 13. Clb
 14. Afwezigheidsbriefje
 15. Toestemming alleen naar huis
 16. Toelating aan minderjarig persoon voor afhaling
 17. Infobrief luizen
 18. Anti-pest beleid