Aanmeldingslink:
https://www.boechout.be/leven-en-welzijn/onderwijs/aanmelden-basisonderwijs

1.    Inschrijvingen algemeen.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken we in samenwerking met de gemeente Boechout met aanmeldingen. Kinderen die geboren zijn in 2021 en alle kinderen die vanaf 1 september 2023 graag naar school willen gaan in Boechout, melden aan. Dit geldt voor alle basisscholen in Boechout.

Opgelet: er zijn twee verschillende periodes:

1. Inschrijvingsperiode van maandag 16 januari 2023 om 10.00 uur tot vrijdag 10 februari om 12 uur  

 • kinderen die broer of zus zijn van een kind dat al op de school is ingeschreven 
 • kinderen van personeel van de school 

2. Aanmeldingsperiode van dinsdag 28 februari 2023 om 10.00 uur tot dinsdag 21 maart 2023, 12.00 uur 

 • kinderen geboren in 2021 (Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 moeten aanmelden)  
 • kinderen geboren in 2020, 2019 en 2018 die nog niet zijn ingeschreven in een school 
 • kinderen geboren in 2017. Zij worden leerplichtig vanaf schooljaar 2023-2024. Dit betekent dat ze les moeten krijgen 
 • kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar (Opgelet: als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, hoef je je kind nietopnieuw aan te melden) 
 • kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen 
 • kinderen met een verslag toegang buitengewoon onderwijs die willen inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. 

2.    Kan ik op voorhand eens komen kijken?

Dat kan zeker. We geven u graag individueel een rondleiding op onze school, na de schooluren.
Schrijf u in via deze link en we nemen contact op met u om een afspraak te maken.
Een virtuele rondleiding kan uiteraard ook. U vindt deze onder campussen op de website.

3.    Inschrijven voor broers en zussen

Broers en zussen van leerlingen van onze basisschool en kinderen van personeelsleden kunnen vanaf maandag 16 januari 2023 om 10.00 uur tot vrijdag 10 februari om 12 uur.

Een campuswissel voor het kleuteronderwijs kan eveneens vanaf maandag 16 januari 2023 worden doorgegeven.

OPGELET!

Op 10 februari 2023 om 12.00 uur moeten de inschrijvingen binnen zijn. Vanaf dan vervalt het voorrangsrecht voor broers en zussen.

4.    Inschrijven voor anderen = online aanmelden

Vanaf geboortejaar 2021 en later mag je je kind inschrijven. Ook als uw kind pas in december 2021 geboren is. Voor kinderen van 2021 hangt het van hun geboortedatum af wanneer ze naar school mogen komen. Ze moeten 2,5 jaar zijn alvorens te mogen instappen. Er zijn 7 vastgelegde instapmomenten waarop uw kind dan mag starten gedurende het schooljaar. Via deze tool kan u de instapdatum van uw kind berekenen of onderaan deze pagina kan u onze  tabel raadplegen.

Volgende stappen dient u te ondernemen om uw kind in te schrijven:

 1. Ouders kunnen zich online aanmelden vanaf dinsdag 28 februari 2023 tot en met dinsdag 21 maart 2023. (binnenkort zal hieronder een link verschijnen)
 2. Donderdag 20 april 2023 verneemt u dan of er voor uw kind een plekje vrij is op onze school.
 3. Vanaf maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023 kan u uw kind dan effectief inschrijven, als u een ticket heeft.

Aanmeldingslink:
https://www.boechout.be/leven-en-welzijn/onderwijs/aanmelden-basisonderwijs

OPGELET!

Vanaf het schooljaar 2023-2024 worden wij een school met één vestigingsplaats tot het nieuwbouwproject van de lagere school (Molenlei) af is! Zowel onze kleuters als onze lagere schoolkinderen kunnen terecht op campus Jef Van Hoofplein 15 te Boechout.

5.    Hoe zit het met de capaciteit?

De capaciteit is het maximum aantal leerlingen dat de school vooropgesteld heeft voor een geboortejaar, leerjaar of vestiging.

GEBOORTEJAAR / LEERJAARAANTAL VRIJE PLAATSEN
Geboortejaar 202117
Geboortejaar 20206
Geboortejaar 20190
Geboortejaar 20180
Eerste leerjaar4
Tweede leerjaar0
Derde leerjaar2
Vierde leerjaar2
Vijfde leerjaar17
Zesde leerjaar16

6.   Overzicht instapmomenten geboortejaar 2021 (schooljaar 2023-2024)

Kinderen geboren: kunnen starten na: dus vanaf :
 t.e.m. 1/03/’21De zomervakantieVrij 1/09/’23
 t.e.m. 8/05/’21De herfstvakantieMa 6/11/’23
 t.e.m. 8/07/’21De kerstvakantieMa 8/01/’24
 t.e.m. 1/08/’21De teldag Do 1/02/’24
 t.e.m. 19/08/’21De krokusvakantieMa 19/02/’24
 t.e.m. 19/10/’21De paasvakantieDi 15/04/’24
 t.e.m. 30/11/’21HemelvaartMa 13/05/’24
  

7.   Overzicht instapmomenten geboortejaar 2020 (schooljaar 2022-2023)

Kinderen geboren: kunnen starten na: dus vanaf :
 t.e.m. 1/03/’20De zomervakantieDo 1/09/’22
 t.e.m. 7/05/’20De herfstvakantieMa 7/11/’22
 t.e.m. 9/07/’20De kerstvakantieMa 9/01/’23
 t.e.m. 1/08/’20De teldagWoe 1/02/’23
 t.e.m. 27/08/’20De krokusvakantieMa 27/02/’23
 t.e.m. 17/10/’20De paasvakantieMa 17/04/’23
 t.e.m. 22/11/’20HemelvaartMa 22/05/’23